Categorie: Maatschappij

E-health steeds belangrijker in de ggz

Recentelijk heeft GGZ Nederland haar plannen gepresenteerd voor een nieuw informatiebeleid binnen de geestelijke gezondheidszorg. Hierin willen zij vooral duidelijk maken waar de ggz in de toekomst naartoe moet. Hierin is onder andere aandacht voor innovaties als e-health. Daarnaast wordt ook de visie omtrent de positie van de patiënt en behandelaar besproken, alsmede manieren om gegevensuitwisseling te verbeteren.

Digitalisering van de ggz wordt door GGZ Nederland gezien als de manier om de effectiviteit en efficiëntie van de geestelijke gezondheidszorg te verhogen. Zij zien de ggz als de koploper op het gebied van het gebruik van e-health. E-healthbehandeling zou de beleving van de patiënt kunnen verbeteren. Doordat informatie omtrent geestelijke gezondheid toegankelijk gemaakt wordt door de gehele keten, zal de patiënt meer verbondenheid voelen met de geestelijke zorgverlening in zijn geheel. Ook moet e-health de lange wachttijden in de ggz verlichten, onder meer door het verminderen van face-to-facecontact tussen patiënt en behandelaar. GGZ Nederland plaatst wel de kanttekening dat e-health niet het doel, maar alleen (een van de) middel(en) moet zijn.

E-health is, zoals eerder vermeld, slechts een onderdeel van het grotere plan om de informatievoorziening binnen de keten te verbeteren. Dit valt onder het subsidieprogramma ‘Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional’, oftewel VIPP. Dit programma moet er tussen 2017 en 2019 voor hebben gezorgd dat er binnen de keten één gestandaardiseerde wijze komt voor het digitaal uitwisselen van informatie met de patiënt.

Lees ook: Verantwoord afvallen in Zeewolde bij de sportschool