Waarom een AED een leven kan redden

Steeds vaker zie je op openbare plekken AED’s. AED staat voor automatische externe defibrillator. Deze apparaten zijn eenvoudig te bedienen waardoor meer mensen in staat zijn hier goed mee om te gaan.  Iemand kan enkele minuten na zijn hartstilstand nog steeds worden gereanimeerd, en zelfs met succes!

De eigenschappen van een AED

Een AED zoals die in het openbaar steeds meer beschikbaar komt heeft bepaalde functies zoals een automatische analyse van het hartritme waarop deze de elektroden kan toepassen. Wanneer deze analyse niet automatisch is is een defibrillator dan ook geen AED! Daardoor is er meer kennis en kunde vereist voor het gebruik van deze machines.

Een AED mag in Nederland door iedereen gebruikt worden. Een AED bedienen is redelijk eenvoudig en de omgang ermee wordt in veel BHV  cursussen en ook in EHBO cursussen toegepast. Een hartmassage wordt vaak ook gegeven in combinatie met het gebruik van een automatische elektronische defibrillator. Een hartmassage wordt echter manueel toegepast dat wil zeggen het reanimeren met de handen. Dit kan de kans op overleving echter wel vergroten.

Toepassen van de AED

Wanneer je vanuit een noodsituatie een AED moet bedienen dan is het belangrijk dat je een aantal stappen volgt. Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk 112 inlicht en start met ingang zetten van een AED. Wanneer de professionele hulp is gearriveerd zal deze een uitgebreider medisch pakket hebben welke de AED zal overnemen.

Een AED cursus volgen

Mocht je nog twijfelen aan je kennis van een AED dan kun je ervoor kiezen een specifieke cursus te volgen. Ook kun je een BHV training volgen waarin deze vaardigheid terugkomt. Je leert naast het gebruik van een AED ook om een handmatige reanimatie uit te voeren. Door een goede mix van theorie en praktijk leer je precies hoe je hier in echte situaties mee om moet gaan!