Transparante aanbestedingen

Aanbestedingen moeten op een transparante manier kunnen lopen. Hierdoor krijgen de aanbieders een eerlijke kans om gekozen te worden voor een opdracht. De opdrachtgever krijgt hiermee de kans om alle aanbieders en inschrijvers op een gelijke wijze te vergelijken, zodat zij een sterke samenwerking kunnen creëren.

Overheidsinstanties geven hier niet het goede voorbeeld omtrent aanbestedingen. Recent zijn er veel gefaalde ICT-projecten opgedoken waarbij de organisaties prijsafspraken hebben gemaakt en een aantal organisaties dus uitgesloten werden. Ook het nieuwe wagenpark voor de politie was een gefaalde overheidsaanbesteding. Hierbij zijn veel slordige fouten boven water gekomen. Dit kan beter. Een juiste aanbestedingsprocedure hoeft niet lastig te zijn om te realiseren. Organisaties zoals Qflow helpen je met onder andere online aanbestedingen op een nette en transparante wijze. De opdracht kan geplaatst worden door de opdrachtgever op een gebruiksvriendelijke website. Organisaties die hier in geïnteresseerd zijn kunnen zich op een van de pagina’s binnen deze site inschrijven. Alle documenten die je nodig hebt kun je opslaan op deze pagina en krijg je in een overzichtelijk schema te zien, voor beide partijen.

Aanbestedingen bestaan vaak uit grootschalige projecten. Kleinere projecten kunnen ook een aanbesteding genoemd worden, echter hebben deze kleinere projecten al genoeg aan een aantal offertes die opgevraagd kunnen worden bij de desbetreffende organisatie. Overheidsinstanties kunnen dit niet op deze manier doen, aangezien zij werken vanuit belastingcenten. De bevolking heeft immers graag dat de overheid zorgvuldig met onze centen omgaat. Openheid wordt gewenst hierbij. Hierdoor zijn overheidsinstanties verplicht om altijd een aanbesteding te plaatsen bij projecten.

Een goede keuze door de opdrachtgever is van groot belang voor een goed verlopend aanbestedingsproject. De overheid keek bij de ICT-projecten alleen naar de prijs en niet naar de kwaliteit van het aanbod. Dit is dus niet de goede aanpak. Hopelijk hebben deze instanties geleerd van deze aanpak.