Tagarchief: pgb

Autisme en PGB

Mensen met een beperking, bijvoorbeeld autisme, kunnen in aanmerking komen voor een PGB. In 2013 is er een bedrag van 150 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor een PGB uit de AWBZ. Meer mensen komen daarom in aanmerking voor een PGB. 2013 is ook het jaar waarin de fraude met PGB strenger wordt aangepakt en daar wordt ook veel geld voor opzij gezet. De tarieven van PGB blijven in 2013 even hoog als in 2012. Alleen voor mensen met een indicatie voor verblijf, ZZP indicatie, wordt het tarief lager. Een PGB eindigt wel wanneer een cliënt 13 weken of langer in het buitenland is. Als een cliënt palliatieve zorg nodig heeft, geldt dat niet.

Begeleiding bij autisme

Mensen met autisme hebben structuur nodig, persoonlijke begeleiding, een vaste begeleider, dit kan met behulp van een PGB worden aangeboden en betaald. Kinderen en volwassenen met autisme kunnen bijvoorbeeld één op één begeleiding krijgen, maar ook activiteiten in groepen zijn mogelijk met een PGB. Ook worden er veel activiteiten geregeld in vakanties en weekenden (of logeerweekenden) waar zij gebruik van kunnen maken. Deze optie is voor de ouders (en voor het gehele gezin) prettig, zij kunnen dan even tijd aan andere dingen besteden, ze worden even ontlast. De jongeren kunnen dan genieten van een leuk weekend en krijgen hier de nodige structuur aangeboden die voor hen zo belangrijk is om goed te kunnen functioneren. Het kan zijn dat er gedurende een hele dag of een heel weekend één op één begeleiding nodig is (afhankelijk van de ernst van de beperking), maar de begeleiding kan ook plaats vinden in een groep. Het gaat er om dat de cliënt het naar zijn of haar zin heeft, een leuke dag heeft en dat de ouders even worden ontlast, een PGB biedt hiervoor de mogelijkheid.