Minder kinderen op de basisschool in 2020

Ondanks dat (bijna) alle kinderen eerst de peuterspeelzaal passeren en daarna naar een basisschool gaan, zal het aantal leerlingen de komende jaren gaan afnemen. Men verwacht dat het aantal leerlingen op de basisschool tot 2022 minder zal worden. Na deze periode zullen er weer meer kinderen naar de basisscholen toekomen.

Het aantal kinderen zal in 2022 zijn afgenomen tot 1,43 miljoen. Hiermee worden kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar bedoeld. De aller kleinsten en baby’s worden dus niet meegerekend. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de cijfers deze week bekend gemaakt. De organisatie publiceert deze cijfers in de zogeheten Kernprognose 2013-2060.

De daling van de kinderen op basisscholen komt niet zomaar uit de lucht vallen. De trend dat het aantal basisschoolkinderen daalt is namelijk al een hele tijd gaande. Nederland telt op dit moment ongeveer 1,52 miljoen kinderen van vier tot twaalf jaar oud. Het CBS meldt dat het aantal al met 75.000 is gedaald sinds eind 2008.

Meer aandacht voor kinderen
In de komende acht jaar zal het aantal kinderen met deze leeftijd nog eens met 96.000 dalen. Sinds de eeuwenwisseling zijn er minder kinderen geboren waardoor het aantal logischerwijs omlaag gaat. Immigratie en emigratie zouden er volgens het CBS weinig invloed ophebben. Voor de jaren na 2018 hangt het aantal 4- tot 12-jarigen ook af van het aantal geboren kinderen.

Hierdoor wordt de prognose minder zeker en zou de daling sterker of minder kunnen zijn. Overigens heeft minder kinderen op de basisschool ook zo zijn voordelen. De kinderen krijgen meer individuele aandacht van de juf of meester en er komt meer tijd voor initiatieven zoals een typeles. Het leren typen draagt namelijk bij aan de latere ontwikkeling van een kind en de voorbereiding op een baan.